Anükewpu wünenkülechi Mapuche zomo, fey longko Wechuñ-Turew trür newentuyngu ti wesha Kofernador Alonso Sotomar ñi zungu, fey (1583-1593), zew lhangümpefi ñi füta Wepotayngen Llifen ñi longko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *